NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Udruga MONTAЖ$TROJ prima osobu na puno radno vrijeme na radnom mjestu stručnog/stručne suradnika/suradnice u produkciji kroz mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci.

1. UVJETI
• Visoka ili viša stručna sprema u području humanističkih i/ili društvenih znanosti, ili u području produkcije ili kulturnog managementa.
• Poznavanje rada na računalu, korištenja društvenih mreža i drugih suvremenih komunikacijskih tehnologija.
• Poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu uz istaknute komunikacijske vještine.
• Predanost misiji i viziji MONTAЖ$TROJ-a te posebna motivacija za rad u produkciji društveno-angažiranih umjetničkih projekata.
• Sposobnost prilagodbe timskom radu, sposobnost samostalnog izvršavanja zadataka s povećanom odgovornosti.
• Spremnost na brzo učenje te prilagodbu dinamičnim produkcijsko-umjetničkim izazovima.
• Predanost, disciplina i pedantnost u izvršavanju zadataka unutar unaprijed dogovorenih rokova.

2. PREDNOSTI
• Vozačka dozvola B kategorija, aktivan/aktivna vozač/vozačica.
• Volonterska iskustva rada u umjetničkoj produkciji ili u organizacijama za zaštitu ljudskih prava.
• Poznavanje nezavisne i institucionalne kulturne scene u Hrvatskoj i modela njihovih funkcioniranja.
• Poznavanje zakonskih odrednica o računovodstvu neprofitnih organizacija.

3. PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
• Stručni/stručna suradnik/suradnica u produkciji sudjelovat će u provedbi društveno-angažiranih umjetničkih projekata u svim produkcijskim fazama – istraživanje, razvoj projekta, produkcija projekta, distribucija umjetničkih rezultata projekata.
• Stručni/stručna suradnik/suradnica u produkciji vodit će službenu korespondenciju s partnerskim institucijama ili organizacijama civilnog društva i nezavisne scene u svrhu uspostavljanja i provedbe suradnji na pojedinim projektima.
• Stručni/stručna suradnik/suradnica u produkciji sudjelovat će u pronalaženju i pripremi tehničkih produkcijskih rješenja u provedbi projekata (primjerice – osiguravanje potrebne opreme, odgovarajućih prostora za provedbu pokusa i slično).
• Stručni/stručna suradnik/suradnica u produkciji steći će iskustvo u koordinaciji velikog broja suradnika u provedbi projekata te sudjelovanje u organizaciji javnih događaja u produkciji MONTAЖ$TROJ-a (primjerice – predstave, performansi, tribine i slično).
• Stručni/stručna suradnik/suradnica u produkciji sudjelovat će u dokumentiranju, arhiviranju i prikupljaju dokumentacije za projektna izvješća, te u pripremi financijskih i narativnih projektnih izvješća.

4. UPUTE ZA PRISTUPANJE NATJEČAJU
Na natječaj se prijavljuje isključivo elektronskom poštom, slanjem sljedećih materijala (Word, PDF) na adresu info@montazstroj.hr najkasnije do 31. svibnja 2016. godine:
• Motivacijsko pismo koje sadržava opis motiviranosti za stručno osposobljavanje u MONTAЖ$TROJ-u uz istaknuta očekivanja kandidata/kandidatkinje od procesa stručnog osposobljavanja.
• Životopis kojim se potvrđuje ispunjenje svih uvjeta natječaja.

5. SELEKCIJSKI PROCES
• Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.
• Kandidati/kandidatkinje prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor s naknadno utvrđenim terminom.
• Za najbolje kandidate/kandidatkinje bit će provedeno testiranje u vidu praktičnih zadataka čiji će sadržaj i vremenska dinamika biti određeni naknadno.


U kategoriji: montažstroj
Tagovi: , ,