August 2011

kazalište je uvijek konstrukt ma koliko se doimalo dokumentarnim

Gloss_Cro_97_borut šeparović 1

Živimo u kapitalizmu i to u brutalnoj, tvrdo kuhanoj varijanti, sa potpuno drugačijim zahtjevima na pojedinca. Kazalište danas egzistira u sustavu s dominantnom neoliberalnom idejom po kojoj umjetnost mora opstati kroz samofinaciranje, što je prilično upitno.